ارتباط با ما


مشاوره تنها در صورت گرفتن وقت قبلی امکان پذیر خواهد بود

در حال حاضر بعلت شرایط خاص کرونا از پذیرفتن مشاوره ی حضوری معذور میباشیم. با این وجود امکان مشاوره ی تصویریِ آنلاین برای موکلین محترم وجود خواهد داشتساعات کاری


دوشنبه تا پنجشنبه از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۳۰- ۱۳:۳۰ الی ۱۸:۰۰

جمعه ها ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۳۰- ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۰۰

(به وقت آلمان)


شنبه و یکشنبه تعطیل می‌باشد

 


آدرس


Grillparzerstr. 38

81675 Munich


شماره تلفن و آدرس ایمیل

۰۰۴۹۸۹۲۱۵۷۹۲۴۹

mail@noruzi-law.eu


زبان ها

آلمانی

انگلیسی

فارسی

عربی: مترجم در دسترس خواهد بود

با ماشین


جایگاه پارک در نزدیکیِ محل یافت میشودبا حمل و نقل عمومی

S-Bahn: Leuchtenbergring, S1, S2, S4, S6, S8

U-Bahn: Prinzregentenplatz, U4

Tram: Grillparzerstraße, 16, 19, 27, 38, 39

Diese Seite verwendet mit Ihrer Zustimmung  technisch nicht notwendige Cookies und leitet gegebenenfalls Daten an Dritte weiter. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.


With your consent, this site uses cookies that are not technically necessary and may pass on data to third parties. For more information, please see our privacy policy.